RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 129kWORD 58k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


alla 18-aastaste internetis ahvatlemise kohta


Aldo Patriciello

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek alla 18-aastaste internetis ahvatlemise kohta  
B8-0794/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

–       võttes arvesse oma 11. märtsi 2015. aasta resolutsiooni laste seksuaalse kuritarvitamise kohta internetis,

–       võttes arvesse 2014. aasta aruannet „EU Kids Online”,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et peaaegu kõigil lastel on lihtne juurdepääs tehnoloogiaseadmetele ning seega internetile ja sotsiaalvõrgustikele;

B.     arvestades, et paljudes riikides on sotsiaalvõrgustikus konto avamiseks nõutav vanus 13 eluaastat, kuid sünnikuupäeva võltsimine on äärmiselt lihtne, sest registreerimisel ei nõuta dokumente;

C.     arvestades, et Itaalias on kahe aasta jooksul internetis ahvatlemine peaaegu kolmekordistunud, suurenedes 2012. aasta 4,4%-lt 2014. aastal 14,2%-ni;

1.      palub komisjonil soovitada teha uuring võimaluse kohta tõsta laste jaoks potentsiaalselt ohtlikele saitidele juurdepääsuks nõutava vanuse alampiiri ning kutsuda internetiettevõtjaid üles võtma tõhusaid meetmeid kasutajate andmete õigsuse kontrollimiseks.

Õigusalane teave