PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 120kWORD 59k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


verkossa tapahtuvasta lasten houkuttelusta seksuaaliseen kanssakäymiseen


Aldo Patriciello

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys verkossa tapahtuvasta lasten houkuttelusta seksuaaliseen kanssakäymiseen  
B8-0794/2015

–       ottaa huomioon vuoden 1989 yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

–       ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2015 antamansa päätöslauselman verkossa tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä,

–       ottaa huomioon eurooppalaisen ”EU Kids Online” -raportin vuodelta 2014,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.     ottaa huomioon, että lähestulkoon kaikkien lasten saatavilla on teknologiaa ja näin ollen pääsy internetiin ja sosiaaliseen mediaan;

B.     ottaa huomioon, että useissa maissa käyttäjätilin avaamiseksi sosiaaliseen mediaan vaaditaan 13 vuoden ikä mutta on äärimmäisen helppoa väärentää syntymäaika, sillä mitään todisteita ei vaadita;

C.     ottaa huomioon, että Italiassa tapaukset, jotka koskevat verkossa tapahtuvaa houkuttelua seksuaaliseen kanssakäymiseen, ovat kolminkertaistuneet vuoden 2012 ja vuoden 2014 välillä 4,4 prosentista 14,2 prosenttiin;

1.      pyytää komissiota ehdottamaan tutkimuksen laatimista, jotta voitaisiin pohtia mahdollisuutta nostaa ikärajaa, joka mahdollistaa pääsyn lapsille mahdollisesti vaarallisille verkkosivustoille, ja kehottaa verkko-operaattoreita ryhtymään tehokkaisiin toimiin käyttäjien antamien tietojen todenmukaisuuden varmistamiseksi.

Oikeudellinen huomautus