REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 146kWORD 59k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par uzmākšanos tiešsaistē bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzmākšanos tiešsaistē bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem  
B8-0794/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ANO 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām,

–       ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūciju par bērnu seksuālu izmantošanu internetā,

–       ņemot vērā Eiropā 2014. gadā sagatavoto ziņojumu “ES bērni tiešsaistē”,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā gandrīz visiem bērniem ir viegli piekļūt moderno tehnoloģiju iekārtām, kas nodrošina piekļuvi internetam un sociālajiem tīkliem;

B.     tā kā daudzās valstīs minimālais vecums kontu atvēršanai sociālajos tīklos ir 13 gadi, bet minēt nepatiesus dzimšanas datus ir pavisam vienkārši, jo reģistrējoties nekādi personas dokumenti nav jāiesniedz;

C.     tā kā Itālijā divu gadu laikā ir trīskāršojies uzmākšanos tiešsaistē procentuālais rādītājs — no 4,4 % 2012. gadā līdz 14,2 % 2014. gadā,

1.      prasa Komisijai ierosināt veikt pētījumu par iespēju palielināt vecuma slieksni piekļuvei bērniem potenciāli bīstamām tīmekļa vietnēm un aicināt tīkla operatorus veikt efektīvus pasākumus, lai varētu kontrolēt lietotāju ievadīto datu patiesumu.

 

Juridisks paziņojums