ONTWERPRESOLUTIE
PDF 120kWORD 59k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het lokken van minderjarigen via het internet


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het lokken van minderjarigen via het internet  
B8-0794/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989,

–       gezien zijn resolutie van 11 maart 2015 over de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen op internet,

–       gezien het Europees verslag "EU Kids Online" uit 2014,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat bijna alle kinderen tegenwoordig gemakkelijk toegang hebben tot elektronische apparatuur en daarmee tot het internet en de sociale netwerken;

B.     overwegende dat in veel landen een minimum leeftijd van 13 jaar is vereist om een account in een sociaal netwerk te kunnen openen, maar dat er zeer eenvoudig een valse geboortedatum kan worden opgegeven omdat bij inschrijving geen bewijsstukken nodig zijn;

C.     overwegende dat in Italië het aantal gevallen van kinderlokking via het internet in twee jaar is verdrievoudigd, van 4,4% in 2012 tot 14,2% in 2014;

1.      vraagt de Commissie onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid van een hogere leeftijdsgrens voor toegang tot websites die potentieel gevaarlijk zijn voor kinderen, en bij de webproviders aan te dringen op effectieve maatregelen om de gegevens waarmee gebruikers zich aanmelden te kunnen verifiëren.

Juridische mededeling