PROJEKT REZOLUCJI
PDF 140kWORD 60k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie nagabywania w internecie w celach seksualnych osób poniżej 18 roku życia


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie nagabywania w internecie w celach seksualnych osób poniżej 18 roku życia  
B8-0794/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając Konwencję o prawach dziecka z 1989 r.,

–       uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie,

–       uwzględniając raport europejski „EU Kids Online” z 2014 r.,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że prawie wszystkie dzieci i młodzież mają łatwy dostęp do technologii elektronicznej, a zatem również do internetu i sieci społecznościowych;

B.     mając na uwadze, że w wielu państwach, aby móc otworzyć konto na portalu sieci społecznościowych, wymagane jest ukończenie 13 roku życia, jednak podanie nieprawdziwej daty urodzenia jest niezwykle proste, ponieważ przy rejestracji nie są wymagane dokumenty;

C.     mając na uwadze, że we Włoszech na przestrzeni dwóch lat potroiła się liczba spraw związanych z nagabywaniem w internecie do celów seksualnych, wrastając z 4,4% w 2012 r. do 14,2% w 2014 r.;

1.      wzywa Komisję do zaproponowania analizy służącej rozpatrzeniu możliwości podniesienia wieku wymaganego do uzyskania dostępu do portali potencjalnie niebezpiecznych dla dzieci oraz do zwrócenia się do operatorów internetowych do przyjęcia skutecznych środków w celu potwierdzania tożsamości użytkowników.

Informacja prawna