PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 61k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la ademenirea online a minorilor în scop sexual


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la ademenirea online a minorilor în scop sexual  
B8-0794/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Convenția privind drepturile copilului din 1989,

–       având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2015 referitoare la abuzarea sexuală a minorilor în mediul online,

–       având în vedere Raportul european intitulat "EU Kids Online" 2014,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât aproape toți copiii au acces cu ușurință la echipamente tehnologice și, deci, la internet și la rețelele de socializare;

B.     întrucât, în numeroase țări, vârsta necesară pentru deschiderea unui cont într-o rețea de socializare este de 13 ani, însă data nașterii este foarte ușor de falsificat, dat fiind că la înscriere nu se cer documente;

C.     întrucât în Italia, în doi ani, cazurile de ademenire online s-au triplat, ajungând de la 4,4 % în 2012 la 14,2 % în 2014;

1.      invită Comisia să prezinte un studiu cu scopul de a iniția o reflecție cu privire la posibilitatea de a majora vârsta necesară pentru accesarea site-urilor potențial periculoase pentru copii și de a le solicita operatorilor de pe internet să adopte măsuri eficace pentru a controla veridicitatea datelor furnizate de utilizatori.

Notă juridică