NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 60k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o nadväzovaní kontaktov na internete s osobami mladšími ako 18 rokov na účely ich sexuálneho zneužitia (tzv. grooming)


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o nadväzovaní kontaktov na internete s osobami mladšími ako 18 rokov na účely ich sexuálneho zneužitia (tzv. grooming)  
B8-0794/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o sexuálnom zneužívaní detí na internete,

–       so zreteľom na európsku správu EU Kids Online z roku 2014,

–       so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.     keďže takmer všetky deti majú jednoduchý prístup k technickému vybaveniu, a teda aj k internetu a sociálnym médiám;

B.     keďže v mnohých krajinách je minimálny vek potrebný na otvorenie účtu na sociálnej sieti stanovený na 13 rokov, no sfalšovať dátum narodenia je veľmi jednoduché, pretože pri registrácii nie sú požadované žiadne dokumenty;

C.     keďže v Taliansku sa počet prípadov tzv. online groomingu za dva roky strojnásobil, a to z 4,4 % v roku 2012 na 14,2 % v roku 2014;

1.      žiada Komisiu, aby navrhla vypracovanie štúdie, ktorá by sa zaoberala možnosťou zvýšiť vek detí potrebný na prístup k potenciálne nebezpečným sietiam a vyzvať prevádzkovateľov webových stránok, aby prijali účinné opatrenia na kontrolu pravosti osobných údajov ich používateľov.

Právne oznámenie