PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 134kWORD 60k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o navezovanju stikov na spletu z mladoletniki


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o navezovanju stikov na spletu z mladoletniki  
B8-0794/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Konvencije o otrokovih pravicah iz leta 1989,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2015 o spolni zlorabi otrok na internetu,

–       ob upoštevanju evropskega poročila „EU Kids Online“ (Otroci na spletu) iz leta 2014,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker skoraj vsi otroci zlahka dostopajo do tehnoloških naprav in s tem do interneta in družbenih omrežij;

B.     ker je v številnih državah starostna omejitev za odprtje računa na družbenem omrežju 13 let, vendar je datum rojstva izredno enostavno ponarediti, saj ob vpisu ni treba predložiti dokumentov;

C.     ker se je število primerov navezovanja stikov na spletu v Italiji v dveh letih potrojilo, in sicer s 4,4 % leta 2012 na 14,2 % leta 2014;

1.      poziva Komisijo, naj predlaga izvedbo študije, v kateri bi preučili možnost zvišanja starostne meje za dostop do spletnih mest, ki bi utegnila biti nevarna za otroke, internetne operaterje pa pozove, naj sprejmejo učinkovite ukrepe za preverjanje verodostojnosti podatkov uporabnikov.

 

Pravno obvestilo