FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 134kWORD 58k
6.7.2015
PE565.752v01-00
 
B8-0794/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om gromning på nätet mot personer under 18 år


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om gromning på nätet mot personer under 18 år  
B8-0794/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av 1989 års konvention om barnets rättigheter,

–       med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2015 om sexuella övergrepp mot barn på internet,

–       med beaktande av den europeiska rapporten EU Kids Online från 2014,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Nästan alla barn har problemfri tillgång till tekniska apparater och således även till internet och sociala nätverk.

B.     I många länder måste man vara minst 13 år för att få lov att öppna ett konto på ett socialt nätverk, men det är extremt lätt att förfalska sina födelseuppgifter eftersom det inte krävs några styrkande handlingar vid anmälan.

C.     I Italien har antalet fall av gromning på nätet tredubblats på två år och gått från 4,4 % 2012 till 14,2 % 2014.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en studie för att diskutera möjligheten att höja åldersgränsen för åtkomst till sajter som är potentiellt farliga för barn och be webboperatörerna vidta verksamma åtgärder för att kontrollera att användarnas identifieringsuppgifter stämmer.

Rättsligt meddelande