PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 135kWORD 60k
22.7.2015
PE565.753v01-00
 
B8-0795/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o kontroli lijekova i njihove distribucije u EU-u preko jedinstvene baze podataka


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o kontroli lijekova i njihove distribucije u EU-u preko jedinstvene baze podataka  
B8-0795/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini, te uspostavi Europske agencije za lijekove,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je Europska unija (EU) uvela strogi sustav za procjenu sigurnosti lijeka kojem je odobreno stavljanje na tržište i za provođenje odgovarajućih mjera, u slučaju da to postane potrebno kako bi se zaštitilo javno zdravlje;

B.     budući da Europska agencija za lijekove ima ključnu ulogu u nadzoru nad sigurnosti lijekova u EU-u;

C.     budući da Europska agencija za lijekove objavljuje upozorenja u području sigurnosti pacijenata kada predlaže značajne izmjene u pogledu odobrenja određenog lijeka;

1.      poziva Komisiju da uzme sve to u obzir kako bi primijenila veće kontrole u području sigurnosti i dobrobiti građana Unije i kako bi stvorila europsku bazu podataka lijekova razvrstanih prema njihovim zajedničkim karakteristikama u cilju lakšeg pronalaženja lijekova sa sličnim karakteristikama i liječenja građana Unije koji na kraće vremensko razdoblje borave u inozemstvu, čime bi se olakšali i kontakti s najvećim europskim centrima za liječenje bolesti.

Pravna napomena