PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 134kWORD 61k
22.7.2015
PE565.753v01-00
 
B8-0795/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la controlul produselor farmaceutice și a distribuției lor în UE cu ajutorul unei baze de date universale


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la controlul produselor farmaceutice și a distribuției lor în UE cu ajutorul unei baze de date universale  
B8-0795/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente;

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât Uniunea Europeană (UE) a introdus un sistem strict pentru evaluarea siguranței medicamentelor după primirea autorizației de comercializare și pentru luarea măsurilor adecvate atunci când acest lucru este necesar pentru protecția sănătății publice;

B.     întrucât Agenția Europeană pentru Medicamente are un rol esențial în monitorizarea siguranței medicamentelor în UE;

C.     întrucât, atunci când recomandă modificări substanțiale ale autorizației unui medicament, Agenția Europeană pentru Medicamente publică avertismente cu privire la siguranță pentru pacienți;

1.      invită Comisia să ia în considerare cele expuse mai sus și să efectueze controale mai stricte legate de siguranța și starea de bine a cetățenilor Uniunii, precum și să creeze o bază de date europeană a medicamentelor, clasificate în funcție de caracteristicile lor comune, pentru a facilita identificarea medicamentelor similare și tratamentul cetățenilor UE care locuiesc în străinătate pentru o perioadă scurtă, precum și contactele cu cele mai importante centre europene de tratament.

Notă juridică