NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 60k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o správě uměleckých děl z depozitářů a jejich zapůjčování do muzeí


Aldo Patriciello

Návrh usnesení Evropského parlamentu o správě uměleckých děl z depozitářů a jejich zapůjčování do muzeí  
B8-0796/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 116/2009 ze dne 18. prosince 2008 o vývozu kulturních statků,

–       s ohledem na prováděcí nařízení Komise (ES) č. 1081/2012, které stanovuje pravidla pro sestavování, vydávání a používání vývozních povolení stanovených nařízením (ES) č. 116/2009,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že se často ukazuje, že umělecká díla jsou skutečným kulturním, ekonomickým a uměleckým zdrojem členských států a že obeznámenost s nimi by mohla být důležitá;

B.     vzhledem k tomu, že často je v příslušných depozitářích evropských muzeí uložena celá řada uměleckých děl, která nebyla z důvodu nedostatku výstavních prostor nebo podobných problémů nikdy veřejně vystavena;

C.     vzhledem k tomu, že zapůjčování uměleckých děl z depozitářů mezinárodních muzeí za úplatu by mohlo být optimálním prostředkem k zajištění financování nutného k restaurování dalších děl a k zajištění propagace příslušných muzeí v době krize, což by přispělo k jejich zkvalitňování, a vedlo tak k podpoře musejní turistiky;

1.      vyzývá Komisi, aby vzala uvedené skutečnosti na vědomí, s cílem zintenzivnit a zdokonalit správu muzejních zápůjček, zejména pokud jde o umělecká díla, která nejsou běžně veřejně vystavována.

 

Právní upozornění