FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 55k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om forvaltning af museer og udlån af kunstværker fra deres lagre


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om forvaltning af museer og udlån af kunstværker fra deres lagre  
B8‑0796/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets forordning (EF) Nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder,

–       der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1081/2012 om regler for udfærdigelse, udstedelse og anvendelse af udførselstilladelserne, der fremgår af forordning (EF) nr. 116/2009,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at kunstværker ofte viser sig at være et virkelig kulturelt, økonomisk og kunstnerisk aktiv for de enkelte stater, og at deres viden herom kan være relevant;

B.     der henviser til, at de europæiske museer ofte i deres respektive lagre opbevarer mange kunstværker, der aldrig har været udstillet i offentligheden på grund af manglende udstillingsfaciliteter eller lignende problemer;

C.     der henviser til, at udlån af opbevarede kunstværker mellem internationale museer for et vist gebyr kan være en glimrende hjælp i krisetider til at finansiere yderligere restaurationsarbejde og gøre reklame for de respektive museumscentre, idet det bidrager til at forbedre museerne og tiltrække flere besøgende;

1.      opfordrer Kommissionen til at tage ovenstående til efterretning med henblik på at styrke og forbedre forvaltningen af museumsudlån, især hvad angår kunstværker, der ikke til dagligt udstilles til glæde for offentligheden.

Juridisk meddelelse