PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 60k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o upravljanju i posuđivanju umjetničkih djela koja se čuvaju u muzejskim spremištima


Aldo Patriciello

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o upravljanju i posuđivanju umjetničkih djela koja se čuvaju u muzejskim spremištima  
B8-0796/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara,

–       uzimajući u obzir Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 1081/2012 u okviru koje se utvrđuju norme kojima se propisuje sastavljanje, izdavanje i primjena dozvola za izvoz dobara u skladu s Uredbom (EZ) br. 116/2009,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da se često pokazuje da su umjetnička djela istinska kulturna, gospodarska i umjetnička vrijednost za države članice i da znanje o njima može biti važno;

B.     budući da europski muzeji često u svojim spremištima drže mnoga umjetnička djela koja zbog nedostatka izložbenih prostora ili sličnih problema nikad nisu bila izložena u javnosti;

C.     budući da u kriznom razdoblju posuđivanje umjetničkih djela koja se čuvaju u spremištima među međunarodnim muzejima uz naknadu može biti odličan mehanizam za financiranje naknadnih restauracijskih radova i reklamiranje muzejskih centara, čime će se doprinijeti njihovu unapređivanju uz poticanje muzejskog turizma;

1.      poziva Komisiju da ima na umu navedeno kako bi se intenziviralo i unaprijedilo posuđivanje među muzejima, posebno umjetničkih djela koja nisu svakodnevno izložena pogledu javnosti.

Pravna napomena