PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 126kWORD 59k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl sandėliuose saugomų meno kūrinių valdymo ir skolinimo muziejams


Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl sandėliuose saugomų meno kūrinių valdymo ir skolinimo muziejams  
B8-0796/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto,

–       atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1081/2012, kuriuo nustatomos eksporto licencijų rengimo, išdavimo ir naudojimo taisyklės pagal Reglamentą (EB) Nr. 116/2009,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.     kadangi meno kūriniai dažnai yra valstybių narių kultūriniai, ekonominiai ir meniniai ištekliai ir jų pažinimas gali būti svarbus;

B.     kadangi Europos muziejai savo sandėliuose dažnai laiko daug meno kūrinių, kurie niekada nebuvo viešai eksponuojami dėl parodų patalpų stygiaus ar panašių problemų;

C.     kadangi meno kūrinių skolinimas kitų šalių muziejams už atlygį gali būti puikus būdas per krizę sukaupti lėšų meno kūrinių restauravimui ir reklamuoti atitinkamus muziejus, taip pat prisidėti prie jų veiklos kokybės gerinimo skatinant muziejų turizmą;

1.      ragina Komisiją atsižvelgti į minėtus motyvus, siekiant aktyviau ir geriau valdyti meno kūrinių, ypač tų, kurie nėra kasdien viešai eksponuojami, skolinimą muziejams.

Teisinis pranešimas