REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 136kWORD 60k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par muzeju noliktavās glabāto mākslas darbu pārvaldību un aizdošanu citiem muzejiem


Aldo Patriciello

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par muzeju noliktavās glabāto mākslas darbu pārvaldību un aizdošanu citiem muzejiem  
B8-0796/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu,

–       ņemot vērā Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1081/2012, ar ko paredz noteikumus, ar kuriem reglamentē izvešanas atļauju sagatavošanu, izsniegšanu un izmantošanu, kā minēts Regulā (EK) Nr. 116/2009,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā mākslas darbi dalībvalstīm bieži ir patiess kultūras, ekonomikas un mākslas resurss un to iepazīšana var būt nozīmīga;

B.     tā kā Eiropas muzeju noliktavās glabājas daudzi mākslas darbi, kas nekad nav bijuši izlikti publiskai apskatei, jo trūkst muzeju telpu vai ir citas līdzīgas problēmas;

C.     tā kā muzeju noliktavās glabāto mākslas darbu aizdošana pret atlīdzību citu valstu muzejiem var būt spēcīgs atbalsts krīzes laikos, kas ļautu finansēt turpmākus restaurācijas darbus un reklamēt attiecīgos muzeju centrus, tādējādi veicinot to uzlabošanu un tūristu pieplūdumu muzejos,

1.      aicina Komisiju ņemt vērā iepriekš izklāstīto un stiprināt un uzlabot muzeju aizdoto materiālu pārvaldību, jo īpaši attiecībā uz mākslas darbiem, kuri ikdienā netiek izlikti publiskai apskatei.

 

Juridisks paziņojums