ONTWERPRESOLUTIE
PDF 120kWORD 58k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over het beheer van in opslagruimten bewaarde kunstwerken en het uitlenen van deze kunstwerken aan andere musea


Aldo Patriciello

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het beheer van in opslagruimten bewaarde kunstwerken en het uitlenen van deze kunstwerken aan andere musea  
B8-0796/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen,

–       gezien Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1081/2012 van de Commissie waarin de normen worden vastgelegd voor het opstellen, de afgifte en het gebruik van uitvoerlicenties met betrekking tot Verordening (EG) nr. 116/2009,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat kunstwerken vaak een echte culturele, economische en artistieke rijkdom voor de staten blijken te zijn en dat kennis erover relevant kan zijn;

B.     overwegende dat Europese musea bij gebrek aan expositieruimte of soortgelijke problemen veel kunstwerken nooit aan het publiek tentoonstellen en in hun opslagruimten bewaren;

C.     overwegende dat het uitlenen van in opslagruimten bewaarde kunstwerken tussen internationale musea tegen compensatie in tijden van crisis een uitstekende buffer kan zijn om bijkomende restauratiewerken te financieren en publiciteit te verlenen aan de betrokken musea en deze te verbeteren door middel van een stimulans voor het toerisme in musea;

1.      vraagt de Commissie kennis te nemen van bovenstaande teneinde het beheer van uitleningen aan andere musea te versterken en te verbeteren, vooral met betrekking tot kunstwerken die niet dagelijks aan het publiek worden tentoon gesteld.

Juridische mededeling