PROJEKT REZOLUCJI
PDF 128kWORD 60k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zarządzania dziełami sztuki znajdującymi się w magazynach i ich wypożyczania do muzeów


Aldo Patriciello

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania dziełami sztuki znajdującymi się w magazynach i ich wypożyczania do muzeów  
B8-0796/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury,

–       uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1081/2012, w którym ustanowiono zasady określające sporządzanie, wydawanie oraz stosowanie pozwoleń na wywóz, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 116/2009,

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że dzieła sztuki często okazują się dla państw prawdziwym atutem kulturalnym, ekonomicznym i artystycznym oraz że ich znajomość może mieć znaczenie;

B.     mając na uwadze, że często europejskie muzea przechowują w swoich magazynach liczne dzieła sztuki, które nigdy nie były publicznie eksponowane ze względu na brak przestrzeni wystawowej lub podobne problemy;

C.     mając na uwadze, że wypożyczanie magazynowanych dzieł sztuki pomiędzy międzynarodowymi muzeami za wynagrodzeniem może w okresie kryzysu stanowić znakomitą pomoc w finansowaniu dalszych prac restauratorskich i w promowaniu odnośnych ośrodków muzealnych, przyczyniając się do ich doskonalenia i przyciągając turystów do muzeów;

1.      zwraca się do Komisji o przyjęcie do wiadomości powyższych uwag w celu wzmocnienia i poprawy zarządzania wypożyczeniami muzealnymi, zwłaszcza w przypadku dzieł sztuki, które nie są publicznie eksponowane.

Informacja prawna