PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 121kWORD 61k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la gestionarea și împrumutul între muzee al operelor de artă aflate în depozite


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la gestionarea și împrumutul între muzee al operelor de artă aflate în depozite  
B8-0796/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 116/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind exportul bunurilor culturale,

–       având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (CE) nr. 1081/2012 al Comisiei care stabilește normele care reglementează întocmirea, eliberarea și utilizarea licențelor de export prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 116/2009,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât operele de artă se dovedesc adesea a fi o adevărată resursă culturală, economică și artistică pentru state, iar cunoașterea lor poate fi importantă;

B.     întrucât muzeele din Europa au adesea numeroase opere de artă care nu au fost expuse niciodată publicului din cauza lipsei unui spațiu expozițional sau a unor probleme similare;

C.     întrucât, pe timp de criză, împrumutarea operelor de artă aflate în depozite de către muzeele internaționale, în schimbul unei plăți, poate fi o modalitate excelentă de a finanța lucrări ulterioare de restaurare și de a face publicitate respectivelor poluri muzeale, contribuind la îmbunătățirea lor și incitând turiștii să le viziteze,

1.      invită Comisia să ia act de cele menționate mai sus pentru a intensifica împrumuturile între muzee și a îmbunătăți gestionarea acestora, în special în ceea ce privește operele de artă care, în mod normal, nu sunt expuse publicului.

Notă juridică