PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 60k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o upravljanju in posojanju umetniških del, shranjenih v skladiščih, med muzeji


Aldo Patriciello

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o upravljanju in posojanju umetniških del, shranjenih v skladiščih, med muzeji  
B8-0796/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 116/2009 o izvozu predmetov kulturne dediščine z dne 18. decembra 2008,

–       ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1081/2012, v kateri so določena pravila o pripravi, podeljevanju in uporabi dovoljenj za izvoz iz Uredbe (ES) št. 116/2009,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.     ker se veliko krat izkaže, da so umetniška dela pravi vir kulturne, gospodarske in umetniške dediščine držav in ker bi njihovo poznavanje utegnilo biti pomembno;

B.     ker imajo evropski muzeji v svojih skladiščih shranjena številna umetniška dela, ki zaradi pomanjkanja prostora in podobnih težav niso nikoli bila razstavljena za javnost;

C.     ker bi posojanje umetniških del, shranjenih v skladiščih, med mednarodnimi muzeji proti plačilu utegnilo biti odličen način za ublažitev krize in financiranje dodatnih restavratorskih del ter oglaševanje muzejev, s čimer bi jih izboljšali in privabili obiskovalce;

1.      poziva Komisijo, naj navedeno vzame na znanje, da bi pospešila in izboljšala prakso posojanja med muzeji, zlasti za umetniška dela, ki niso vsak dan razstavljena za javnost.

 

Pravno obvestilo