FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 58k
15.7.2015
PE565.754v01-00
 
B8-0796/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om förvaltning och museilån av lagerplacerade konstverk


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om förvaltning och museilån av lagerplacerade konstverk  
B8-0796/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om export av kulturföremål,

–       med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012, som fastställer normer för upprättande, utfärdande och användning av exportlicenser enligt förordning (EG) nr 116/2009,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Konstverk är ofta en verklig kulturell, ekonomisk och konstnärlig resurs för stater, och kännedom om dem kan vara av betydelse.

B.     Europeiska museer förvarar ofta många konstverk på sina lager utan att de någonsin ställs ut för allmänheten på grund av utrymmesbrist eller liknande problem.

C.     Lån av lagerplacerade konstverk mellan internationella museer mot ersättning kan i kristider fungera som en utmärkt stötdämpare och ett sätt att finansiera senare restaureringsarbeten och marknadsföra de berörda museerna för att på så vis bidra till att förbättra dem och locka till fler museibesök.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta ovanstående i beaktande för att intensifiera och förbättra förvaltningen av museilån, särskilt i fråga om konstverk som vanligen inte ställs ut för allmänheten.

Rättsligt meddelande