FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 55k
8.7.2015
PE565.755v01-00
 
B8-0797/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om liberalisering af jernbanesektoren


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om liberalisering af jernbanesektoren  
B8‑0797/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til direktiv 91/440/EF om udvikling af Fællesskabets jernbaner,

–       der henviser til direktiv 2001/12/EF, 2001/13/EF og 2001/14/EF, der udgør den “første jernbanepakke”,

–       der henviser til forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur

–       der henviser til forordning (EF) nr. 1370/2007,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at liberaliseringen af jernbanesektoren har til formål at skabe et integreret jernbanesystem på fællesskabsplan;

B.     der henviser til, at princippet om at adskille forvaltningen af nettet fra udøvelse af transporten er medvirkende til at nå målet om at åbne op for konkurrencen;

C.     der henviser til, at liberaliseringen af denne sektor i mange europæiske lande stadig er ved sin begyndelse, og at statsejede virksomheder ofte sidder på størstedelen af markedet;

D.     der henviser til, at der fra januar 2010 er sket en liberalisering af jernbanemarkedet for international passagerbefordring;

1.      opfordrer Kommissionen til at udforme retfærdige regler for adgang, prisfastsættelse og fordeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet mellem samtlige operatører.

Juridisk meddelelse