PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 60k
8.7.2015
PE565.755v01-00
 
B8-0797/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la liberalizarea sectorului feroviar


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la liberalizarea sectorului feroviar  
B8-0797/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva 91/440/CE privind privatizarea sectorului feroviar,

–       având în vedere Directiva 2001/12/CE, Directiva 2001/13/CE și Directiva 2001/14/CE, care formează Primul pachet feroviar,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2004 de înființare a unei Agenții feroviare europene,

–       având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1370/2007,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât liberalizarea sectorului feroviar are ca obiectiv crearea unui spațiu feroviar integrat la nivel comunitar;

B.     întrucât principiul separării administrării rețelei de exercitarea activităților de transport este esențial pentru realizarea obiectivului de deschidere a concurenței;

C.     întrucât, în multe țări europene, deschiderea acestui sector este încă incipientă și societățile cu capital de stat dețin adesea o cotă majoritară de piață;

D.     întrucât, cu începere din ianuarie 2010, a fost deschisă piața feroviară a transportului internațional de pasageri;

1.      invită Comisia să elaboreze norme echitabile de acces, tarifare și de repartizare a capacităților de infrastructură feroviară de către toți operatorii.

Notă juridică