FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 55k
29.6.2015
PE565.756v01-00
 
B8-0798/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om understøttelse af mindreårige ofre for vold


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om understøttelse af mindreårige ofre for vold  
B8‑0798/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til EU’s program for børns rettigheder,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at der findes forskellige former for vold, der truer børns sunde fysiske og mentale udvikling, og at vi således kan skelne imellem følgende kategorier: fysiske overgreb, psykiske overgreb, behandlingsovergreb (forsømmelighed, fejlbehandling, overbehandling), seksuelt misbrug (i eller uden for familien), medvirken til vold i familien;

B.     der henviser til, at følgerne på kort og lang sigt af mishandling af mindreårige er tungtvejende og alvorlige set ud fra en psykopatologisk synsvinkel, idet en sådan mishandling kan forårsage alvorlige indre psykiske kvæstelser, som måske er uhelbredelige;

C.     der henviser til, at børn finder støtte gennem centre for bekæmpelse af vold, som er involveret i forebyggelse på alle niveauer, hvad angår børnemishandling, både gennem uddannelse i skoleinstitutioner og gennem modtagelse i disse centre;

D.     der henviser til, at mange af disse centre risikerer at måtte lukke på grund af manglende midler;

1.      opfordrer Kommissionen til at oprette en fælles fond for medlemsstaterne til at finansiere disse centre.

Juridisk meddelelse