FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 55k
1.7.2015
PE565.757v01-00
 
B8-0799/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om vandmangel


Aldo Patriciello

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om vandmangel  
B8‑0799/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til vandrammedirektivet fra 2000,

–       der henviser til grundvandsdirektivet fra 2006,

–       der henviser til direktivet om miljøkvalitetskrav fra 2008,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at vandknaphed er et foruroligende fænomen, der opstår i stigende grad, og som påvirker 11 % af den europæiske befolkning og hele 17 % af Unionens område;

B.     der henviser til, at vandmangelen i betydelig grad influerer på de tørketilstande, der er forekommet stadig hyppigere i årenes løb, og som siden 1980 har medført samlede udgifter anslået til over 100 mia. euro;

C.     der henviser til, at efterspørgslen efter vand i Europa er stigende, og at det skønnes, at mellem 20 % og 40 % går til spilde ved anvendelsen;

1.      opfordrer Kommissionen til at tage initiativer til at bevidstgøre de europæiske borgere om vigtigheden af, at de modererer deres vandforbrug;

2.      opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at iværksætte et program, der kan hjælpe med at kontrollere og genoprette vandinfrastrukturen i medlemslandene.

Juridisk meddelelse