PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 130kWORD 59k
1.7.2015
PE565.757v01-00
 
B8-0799/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la deficitul de apă


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la deficitul de apă  
B8-0799/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Directiva-cadru privind apa din 2000,

–       având în vedere Directiva privind apele subterane din 2006,

–       având în vedere Directiva privind standardele de calitate a mediului din 2008,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât deficitul de apă este un fenomen îngrijorător care se manifestă tot mai des, afectând 11% din populația europeană și nu mai puțin de 17% din teritoriul Uniunii;

B.     întrucât lipsa apei are o influență semnificativă asupra fenomenelor de secetă care s-au înmulțit în ultima perioadă generând, din 1980 încoace, costuri estimate la peste 100 de miliarde de euro;

C.     întrucât cererea de apă în Europa este în continuă creștere, iar apă risipită este estimată între 20% și 40% din cantitatea totală utilizată;

1.      invită Comisia să adopte inițiative menite să sensibilizeze cetățenii în legătură cu consumul moderat de apă;

2.      solicită Comisiei să implementeze de urgență un program care să ajute statele membre să își controleze și să își renoveze infrastructurile hidraulice.

Notă juridică