FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 135kWORD 55k
7.7.2015
PE565.758v01-00
 
B8-0800/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om ulovlig handel med dyr


Aldo Patriciello

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om ulovlig handel med dyr  
B8‑0800/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den internationale konvention om ulovlig handel med beskyttede arter fra 1973,

–       der henviser til FN’s fejring af den 3. marts som ”World Wildlife Day”,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at den 3. marts 2015 meddelte den italienske NGO LAV, at vi befinder os i en tid med et boom for ulovlig smugling af dyr og en handel, der ligger på mellem 8 og 10 mia. USD (ca. 9 mia. EUR);

B.     der henviser til, at EU er en af de vigtigste aktører i den ulovlige handel med beskyttede arter og derivater, og at Italien har et rekordhøjt tal for af fangst, drab og salg af beskyttede dyre- og plantearter, navnlig mod Asien og Afrika;

1.      anmoder Kommissionen om hurtigst muligt at træffe foranstaltninger til effektiv bekæmpelse af ulovlig handel, herunder dyr til salg på internettet, og at sikre en effektiv håndhævelse af sanktioner over for de ansvarlige for sådanne forbrydelser.

Juridisk meddelelse