FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 55k
8.7.2015
PE565.759v01-00
 
B8-0801/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om overtrædelse nr. 4170 mod Italien


Aldo Patriciello

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om overtrædelse nr. 4170 mod Italien  
B8‑0801/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Kommissionens åbningsskrivelse til Italiens faste repræsentation ved Den Europæiske Union om overtrædelse nr. 4170,

–       der henviser til den italienske lov nr. 138 af 11. april 1974,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at Kommissionen pålægger Italien at fjerne forbuddet, der er fastsat i den nationale lovgivning, mod anvendelse af mælkepulver, kondenseret mælk og rekonstitueret mælk til fremstilling af mejeriprodukter;

B.     der henviser til, at Kommissionen betragter ovennævnte italienske lovgivning som en begrænsning af den frie bevægelighed for varer, men ifølge Italien er dens funktion at beskytte kvaliteten af mejeriprodukter;

C.     der henviser til, at ost fremstillet med tørmælk allerede findes i italienske supermarkeder, eftersom selvom fremstillingen på italiensk område er forbudt, er markedsføring af udenlandske varer ikke forbudt;

1.      opfordrer Kommissionen til at genoverveje sin holdning over for Italien ved at fortolke ovennævnte lovgivning som en standard, som staten har indført for at opretholde et vist kvalitetsniveau for mejeriprodukter, som Italien, blandt andre, er berømt for i hele verden.

Juridisk meddelelse