PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 60k
8.7.2015
PE565.760v01-00
 
B8-0802/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la societățile contractante de achiziții publice din țările UE


Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la societățile contractante de achiziții publice din țările UE  
B8-0802/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1336/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013,

–       având în vedere reglementările în materie de achiziții publice de lucrări, dotări și servicii, în vigoare până la sfârșitul anului 2016,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât achizițiile publice au un rol important în economiile statelor membre și întrucât se estimează că acestea reprezintă, de fapt, peste 16% din PIB-ul Uniunii;

B.     întrucât o piață a achizițiilor publice deschisă și bine reglementată contribuie în fapt la o mai bună utilizare a resurselor și reprezintă un vector de creștere și creare de locuri de muncă;

1.      invită Comisia să intensifice, prin intermediul unor organisme de supraveghere și control adecvate, procedurile de control asupra finanțărilor societăților contractante de achiziții publice din țările UE și asupra costurilor reale ale lucrărilor de finanțat, pentru a evita fraudele și, în consecință, pierderile din fondurile comunitare.

Notă juridică