FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 133kWORD 56k
13.7.2015
PE565.762v01-00
 
B8-0804/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om systemet med tildeling af stjerner for hotelfaciliteter


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om systemet med tildeling af stjerner for hotelfaciliteter  
B8‑0804/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til direktiv 84/641/EF,

–       der henviser til henstilling 86/665/EØF af 22. december 1986,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at der i Europa findes forskellige metoder til klassificering af hoteller, og at der faktisk ikke findes nogen reelle fælles retningslinjer for tildeling af stjerner;

B.     der henviser til, at hvert land har sine egne regler, hvilket er grunden til, at f.eks. en fransk femstjernet kategori ikke nødvendigvis svarer til en engelsk eller italiensk femstjernet kategori;

C.     der henviser til, at indførelsen af en ensartet og generel klassificering, der skal træde i stedet for de lokale systemer, ikke alene vil kunne styrke og forbedre ekspertisen i at gøre stederne indbydende, men også giver bedre mulighed for at træffe velinformerede valg med hensyn til hotellets faciliteter;

D.     der henviser til, at det er i forbrugernes interesse at have "signaler", der angiver kvalitetsniveauet af det pågældende hoteltilbud, idet disse bør tage nøje hensyn til den kvalitet, som virksomheden tilbyder, uanset hvilket EU-land der besøges;

1.      opfordrer Kommissionen til at fastsætte fælles kriterier for bedømmelse af kategorier og tildeling af stjerner.

Juridisk meddelelse