FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 55k
9.7.2015
PE565.763v01-00
 
B8-0805/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om skærpelse af straffene for handel med selskabsdyr og andre dyr


Aldo Patriciello

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om skærpelse af straffene for handel med selskabsdyr og andre dyr  
B8‑0805/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den europæiske konvention om beskyttelse af selskabsdyr, der blev undertegnet i Strasbourg i 1987 og trådte i kraft den 1. maj 1992,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at offentlige indkøb spiller en vigtig rolle i medlemsstaternes økonomier, og at de anslås at udgøre mere end 16 % af BNP i Unionen;

B.     der henviser til, at Den Europæiske Union udgør et betragteligt marked, og at det samtidig er en transitrute for illegal handel med næsehornshorn, elfenben og dyr og planter, der er i fare for at uddø, hvorfor det er i en privilegeret position til at overvåge handel, herunder illegal handel;

C.     der henviser til, at den illegale handel med vilde dyr er verdensomfattende, og at efterspørgslen fortsat er stigende, især i Sydøstasien;

1.      opfordrer Kommissionen til at intensivere og styrke de strafferetlige sanktioner imod dem, der driver illegal handel med selskabsdyr og andre dyr og mishandler eller udnytter disse dyr;

Juridisk meddelelse