PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 131kWORD 60k
28.7.2015
PE565.764v01-00
 
B8-0806/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la necesitatea ca Comisia să ia act de scăderea încrederii consumatorilor și întreprinderilor


Gianluca Buonanno

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la necesitatea ca Comisia să ia act de scăderea încrederii consumatorilor și întreprinderilor  
B8-0806/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât ultimele date ale ISTAT indică o scădere a încrederii din partea consumatorilor și a întreprinderilor;

B.     întrucât, în privința consumatorilor, indicele a coborât la 106,9, de la 109,3 înregistrat în iunie, cu variații mai însemnate pentru climatul economic și pentru cel viitor, care trec de la 138,6 la 127,9 și, în plus, se înrăutățesc semnificativ și aprecierile privind așteptările legate de situația economică actuală;

C.     întrucât, în ceea ce privește întreprinderile, în iulie indicele scade de la 104,7 la 104,3, scăderi înregistrându-se și la indicele întreprinderilor de producție, de la 103,9 la 103,6, precum și la indicele privind construcțiile, de la 119,7 la 117,6; de asemenea, se înrăutățesc și aprecierile privind comenzile și planurile de construcții și, în general, așteptările legate de mersul economiei în ansamblul ei;

1.      invită Comisia Europeană să țină cont de climatul de neîncredere generală care domnește printre consumatori și întreprinderi și o îndeamnă să elaboreze și să implementeze planuri adecvate de creștere, dezvoltare și relansare a economiei europene, luând în sfârșit act de falimentul politicii de austeritate promovate în ultimii ani.

Notă juridică