FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 55k
7.7.2015
PE565.765v01-00
 
B8-0807/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om indstilling af proceduren for Tyrkiets tiltrædelse af Den Europæiske Union


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om indstilling af proceduren for Tyrkiets tiltrædelse af Den Europæiske Union  
B8‑0807/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 12,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at selv om befolkningerne i EU's medlemsstater misbilliger dette, fortsætter processen for Tyrkiets tiltrædelse af EU, der blev indledt i 2005, der henviser til, at 14 ud af 33 forhandlingskapitler er blevet åbnet, og til at et af disse er blevet valideret;

B.     der henviser til, at Tyrkiet har en privilegeret status på grund af landets medlemskab af NATO og vedvarende eksternt politisk pres fra amerikansk side;

C.     der henviser til de seneste hændelser, hvor den grundlæggende ret til at demonstrere fredeligt og pressefriheden er blevet krænket;

D.     notere sig den forbløffende dobbeltmoral, som de europæiske ledere udviser i forbindelse med deres i udtalelser og handlinger i forhold til et tredjeland som Rusland og så Tyrkiet, som dog har planer om at blive medlem af EU;

1.      opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Råd til omgående at sætte en stopper for processen for Tyrkiets tiltrædelse af EU;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

 

Juridisk meddelelse