PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 60k
7.7.2015
PE565.765v01-00
 
B8-0807/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o obustavi postupka pridruživanja Turske Europskoj uniji


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o obustavi postupka pridruživanja Turske Europskoj uniji  
B8-0807/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, a posebno njezin članak  12.,

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     budući da je unatoč neodobravanju građana europskih država i dalje u tijeku postupak pridruživanja Turske Europskoj uniji pokrenut 2005. godine; budući da je otvoreno četrnaest od trideset i tri poglavlja pregovora, od kojih je potvrđeno jedno;

B.     budući da je Turska dobila povlašten status zbog svoga članstva u NATO-u te zbog opetovanog pritiska SAD-a kao vanjskog aktera federalizma;

C.     budući da nedavni događaji predstavljaju kršenje temeljnog prava na mirno prosvjedovanje te povredu slobode tiska;

D.     budući da se u izjavama i djelima europskih vođa može primijetiti zabrinjavajuća primjena dvostrukih standarda u odnosu na treću zemlju, tj. Rusiju, i zemlju koja želi pristupiti Europskoj uniji, tj. Tursku;

1.      traži od Komisije i Europskog vijeća da odmah prekinu postupak pridruživanja Turske Europskoj uniji;

2.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

 

Pravna napomena