FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 60k
30.7.2015
PE565.771v01-00
 
B8-0813/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om visse områder i Italien, der er i risiko for permanent underudvikling


Gianluca Buonanno

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om visse områder i Italien, der er i risiko for permanent underudvikling  
B8‑0813/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at det fremgår af den seneste rapport fra instituttet for udvikling i Syditalien, SVIMEZ, at Syditalien nu er i stor risiko for at blive forladt af industrien, med det resultat, at manglen på menneskelige, erhvervsmæssige og økonomiske ressourcer kan forhindre den sydlige del af landet i at få del i et muligt opsving og dermed kan omdanne den cykliske krise til en permanent underudvikling;

B.     der henviser til, at antallet af fattige husholdninger i Italien ifølge ovennævnte rapport steg med 390 000 enheder fra 2011 til 2014, hvilket er en stigning på 37,8 % i Syd- og 34,4 % i Central- og Norditalien;

C.     der henviser til, at beskæftigelsesniveauet i Syditalien er vendt tilbage til niveauet fra 1977;

1.      bemærker, at Italien fra 2000 til 2013 var det land, der udviklede sig mindst i Europa, og at Syditalien har haft en vækstrate på mindre end halvdelen af Grækenlands;

2.      opfordrer Kommissionen til at indføre de ekstraordinære økonomiske foranstaltninger, som er akut nødvendige for at puste nyt liv i økonomien og handelen, skabe beskæftigelse og bekæmpe fattigdom, for således at undgå, at visse regioner synker ned i permanent underudvikling med risiko for at blokere for et helt lands opsving.

Juridisk meddelelse