PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 133kWORD 61k
7.7.2015
PE565.772v01-00
 
B8-0814/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la adoptarea copiilor


Dubravka Šuica, Patricija Šulin

Rezoluția Parlamentului European referitoare la adoptarea copiilor  
B8-0814/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât în cazul adoptării copiilor nu există norme uniforme comune tuturor statelor membre, fiecare dintre acestea aplicând propriile norme;

B.     întrucât pentru a obține informații cu privire la procedura și condițiile de adopție și pentru a stabili cine este îndrituit să adopte un copil este necesar să se contacteze autoritățile abilitate ale țării respective;

C.     întrucât statele membre dispun de un număr de principii comune stabilite în cadrul unor convenții internaționale;

D.     întrucât trebuie să se garanteze că adopția este supusă aprobării unei curți sau a unui organism administrativ și aprobării părinților biologici ai copilului, dacă aceștia sunt în viață; întrucât această acțiune trebuie să fie în interesul copilului;

E.     întrucât în majoritatea țărilor (chiar dacă nu în toate) copilul adoptiv poate obține numele de familie, cetățenia și aceleași drepturi de moștenire ca și copilul natural,

1.      regretă faptul că foarte adesea Comisia nu răspunde suficient de rapid pentru a preveni apariția problemelor în contextul adopției, unul dintre rezultate fiind, de exemplu, că întregul proces se poate prelungi inutil;

2.      solicită Comisiei să redacteze orientări pentru a obliga statele membre să armonizeze chestiunile legate de adopție pe baza Convenției cu privire la drepturile copilului.

Notă juridică