NÁVRH USNESENÍ
PDF 139kWORD 60k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o efektivnějším provádění opatření na podporu nezaměstnanosti mladých lidí v členských státech


Dubravka Šuica

Usnesení Evropského parlamentu o efektivnějším provádění opatření na podporu nezaměstnanosti mladých lidí v členských státech  
B8-0815/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle odhadu Světové banky činí podíl migrace vysoce vzdělaných chorvatských občanů 29,4 % a zároveň je Chorvatsko zemí, v níž je stále méně kvalifikovaných odborníků;

B.     vzhledem k tomu, že během posledních pěti let z Chorvatska emigrovalo 150 000 lidí a mnohé další členské státy čelí témuž problému;

C.     vzhledem k tomu, že tento nepříznivý trend vede ke stárnutí obyvatelstva, což představuje velkou ránu pro demografickou a hospodářskou politiku;

D.     vzhledem k tomu, že mezi demografickým vývojem a hospodářstvím existuje příčinný vztah;

E.     vzhledem k tomu, že opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí, např. odborné vzdělávání, neposkytují mladým lidem dostatečný základ pro osamostatnění se, protože jejich měsíční příjem je nízký a po skončení smlouvy o odborném vzdělávání čelí nejisté budoucnosti;

F.     vzhledem k tomu, že Komise podporuje koncepci záruk, v jejímž rámci jsou členské státy vyzývány k tomu, aby mladým lidem, kteří ukončili vzdělávání nebo se zaregistrovali jako nezaměstnaní, zajistily do čtyř měsíců nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže;

1.      vyzývá Komisi, aby důrazněji prosazovala a kontrolovala provádění opatření na podporu zaměstnanosti mladých lidí v členských státech s cílem snížit počet nezaměstnaných mladých lidí.

Právní upozornění