FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 55k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om en mere effektiv gennemførelse af foranstaltningerne til beskæftigelse af unge i EU-medlemsstaterne


Dubravka Šuica

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om en mere effektiv gennemførelse af foranstaltningerne til beskæftigelse af unge i EU-medlemsstaterne  
B8‑0815/2015

Europa-Parlamentet,

–         der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.       der henviser til, at andelen af højtkvalificerede kroatiske statsborgere, der vælger at udvandre, ifølge Verdensbankens skøn ligger på 29,4 %, og at antallet af kompetente fagfolk i landet er faldende;

B.       der henviser til, at et antal mennesker svarende til en by med omkring 150 000 indbyggere i løbet af de sidste fem år har forladt Kroatien, og at andre medlemsstater står over for samme problem;

C.       der henviser til, at denne negative udvikling vil føre til en aldrende befolkning, hvilket udgør et alvorligt slag mod den demografiske og økonomiske politik;

D.       der henviser til, at der er en årsagssammenhæng mellem den demografiske udvikling og økonomien;

E.        der henviser til, at foranstaltningerne til beskæftigelse af unge i Kroatien, f.eks. efteruddannelse, er utilstrækkelige til at gøre de unge uafhængige som følge af de lave lønninger og den usikre fremtid efter afsluttet erhvervsuddannelse;

F.        der henviser til, at Kommissionen går ind for ideen om en ungdomsgaranti, hvor medlemsstaterne inden fire måneder skal give unge, som har afsluttet en uddannelse eller er registreret som arbejdssøgende, tilbud om enten beskæftigelse, videreuddannelse, en læreplads eller en praktikplads;

1.        opfordrer Kommissionen til at fremme og overvåge gennemførelsen af foranstaltningerne til beskæftigelse af unge i medlemsstaterne med henblik på at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden.

Juridisk meddelelse