RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 131kWORD 58k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


noorte tööhõive meetmete tõhusama rakendamise kohta liikmesriikides


Dubravka Šuica

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive meetmete tõhusama rakendamise kohta liikmesriikides  
B8-0815/2015

Euroopa Parlament,

–         võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.       arvestades, et Maailmapanga hinnangul on väljarände määr Horvaatia kõrgharitud elanikkonna seas 29,4 % ning samal ajal on Horvaatias üha rohkem puudus kogenud ekspertidest;

B.       arvestades, et viimase viie aasta jooksul on Horvaatiast välja rännanud umbes 150 000 inimest ning ka mitmed teised liikmesriigid kannatavad sama probleemi tõttu;

C.       arvestades, et selline negatiivne trend toob kaasa elanikkonna vananemise ning kujutab endast seetõttu tugevat lööki demograafilisele ja majanduspoliitikale;

D.       arvestades, et rahvastikuga seotud suundumuste ja majanduse vahel on otsene põhjuse ja tagajärje seos;

E.        arvestades, et Horvaatia noorte tööhõive meetmed, nt kutseõppes, ei lao noortele piisavalt tugevat vundamenti iseseisvuseks, pidades silmas, et pärast kutseõppelepingu lõppemist on nende kuusissetulek madal ja ees ootab ebakindel tulevik;

F.        arvestades, et komisjon propageerib noortegarantii kontseptsiooni, mille puhul liikmesriike kutsutakse üles tagama, et nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuna registreerimist tehakse noorele tööpakkumine, pakutakse praktika- või õpipoisi kohta või haridustee jätkamist;

1.        kutsub komisjoni üles jõulisemalt ergutama ja teostama järelevalvet noorte tööhõive meetmete rakendamise üle liikmesriikides, eesmärgiga vähendada töötute noorte arvu.

Õigusalane teave