PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 131kWORD 58k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


nuorisotyöttömyystoimien tehokkaammasta täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa


Dubravka Šuica

Ehdotus Euroopan parlamentin päätöslauselmaksi nuorisotyöttömyystoimien tehokkaammasta täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa  
B8-0815/2015

Euroopan parlamentti, joka

–         ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.       ottaa huomioon, että Maailmanpankin laskelmien mukaan Kroatian korkeasti koulutettujen kansalaisten maastamuuttoprosentti on 29,4 ja että Kroatia on samaan aikaan pulaa pätevistä asiantuntijoista;

B.       toteaa, että viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana noin 150 000 ihmistä on muuttanut pois Kroatiasta, ja monilla muilla jäsenvaltioilla on sama ongelma;

C.       toteaa, että tällainen epätoivottava kehityskulku johtaa väestön ikääntymiseen ja vaikeuttaa siten väestö- ja talouspolitiikan toimia;

D.       ottaa huomioon, että väestötrendien ja talouden välillä vallitsee syy- ja seuraussuhde;

E.        ottaa huomioon, että nuorisotyöttömyystoimet Kroatiassa, esimerkiksi ammattikoulutuksen suhteen, eivät anna nuorisolle riittävää perustaa itsenäistymiselle, kun otetaan huomioon, että heidän kuukausitulonsa ovat pienet ja tulevaisuus epävarma koulutussopimuksen päättymisen jälkeen;

F.        ottaa huomioon, että komissio tukee nuorisotakuu-käsitettä, jonka puitteissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että koulunsa jättäneet tai työnhakijoiksi rekisteröityneet nuoret saavat työpaikkaa, jatkokoulutusta, oppisopimusta tai harjoittelupaikkaa koskevan tarjouksen neljän kuukauden kuluessa;

1.        kehottaa komissiota kannustamaan voimakkaammin ja valvomaan jäsenvaltioiden nuorisotyöttömyystoimien täytäntöönpanoa, jotta työttömien nuorten lukumäärää saataisiin vähennetyksi.

Oikeudellinen huomautus