PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 137kWORD 61k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o efikasnijoj provedbi mjera za zapošljavanje mladih u državama članicama EU-a


Dubravka Šuica

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o efikasnijoj provedbi mjera za zapošljavanje mladih u državama članicama EU-a  
B8‑0815/2015

Europski parlament,

–         uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.       budući da prema procjenama Svjetske banke migracijska stopa visokoobrazovanih građana u Hrvatskoj iznosi 29,4 posto, dok je u Hrvatskoj sve manje kompetentnih stručnjaka;

B.       budući da se u prethodnih pet godina iz Hrvatske iselio grad veličine oko 150.000 ljudi, a još neke članice EU-a susreću se s istim problemom;

C.       budući da ovakav negativan trend vodi starenju stanovništva što predstavlja veliki udarac demografskim i gospodarskim politikama;

D.       budući da je demografski razvoj u uzročno-posljedičnoj vezi s gospodarstvom;

E.        budući da su mjere zapošljavanja mladih u Hrvatskoj, poput stručnog usavršavanja, nedostatne za osamostaljenje mladih s obzirom na niska mjesečna primanja i nesigurnu budućnost po isteku ugovora za stručno osposobljavanje;

F.        budući da Komisija zagovara koncept Jamstva za mlade u kojemu stoji da države članice, u roku od četiri mjeseca, trebaju mladim ljudima koji su završili školovanje ili su se prijavili kao nezaposleni osigurati ponudu za zaposlenje, nastavak obrazovanja, naukovanje ili pripravnički staž;

1.        poziva Komisiju na odlučnije poticanje i nadgledanje provođenja mjera za zapošljavanje mladih u državama članicama s ciljem smanjivanja nezaposlenosti mladih.

Pravna napomena