PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 139kWORD 60k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl veiksmingesnio jaunimo užimtumo priemonių įgyvendinimo valstybėse narėse


Dubravka Šuica

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl veiksmingesnio jaunimo užimtumo priemonių įgyvendinimo  
B8-0815/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.       kadangi, remiantis Pasaulio banko skaičiavimais, aukštą išsilavinimo lygį turinčių Kroatijos piliečių migracijos lygis yra 29,4 proc., o Kroatijai vis labiau trūksta kvalifikuotų specialistų;

B.       kadangi per pastaruosius penkerius metus iš Kroatijos emigravo apie 150 000 žmonių ir keletas kitų valstybių narių susiduria su ta pačia problema;

C.       kadangi dėl tokios nepalankios tendencijos vyksta visuomenės senėjimas ir tai daro didelį neigiamą poveikį demografinei ir ekonominei politikai;

D.       kadangi egzistuoja gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos ir ekonomikos priežastinis ryšys;

E.        kadangi Kroatijoje įgyvendinant jaunimo užimtumo priemones, pavyzdžiui, vykdant profesinį mokymą, jauniems žmonėms nesuteikiamas pakankamas pagrindas būti nepriklausomiems, turint galvoje tai, kad jų mėnesio pajamos nedidelės ir pasibaigus jų mokymo sutartims jų ateitis nėra užtikrinta;

F.        kadangi Komisija remia Jaunimo garantijų iniciatyvos koncepciją, pagal kurią valstybės narės raginamos užtikrinti, kad per keturis mėnesius jaunuoliai, pabaigę mokyklą arba užsiregistravę kaip neturintys darbo, gautų darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar mokomosios praktikos pasiūlymą;

1.      prašo Komisijos aktyviau skatinti ir prižiūrėti jaunimo užimtumo priemonių įgyvendinimą valstybėse narėse, siekiant sumažinti darbo neturinčių jaunuolių skaičių.

Teisinis pranešimas