REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 146kWORD 62k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par jauniešu nodarbinātības pasākumu efektīvāku īstenošanu dalībvalstīs


Dubravka Šuica

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniešu nodarbinātības pasākumu efektīvāku īstenošanu dalībvalstīs  
B8‑0815/2015

Eiropas Parlaments,

–         ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.       tā kā saskaņā ar Pasaules Bankas aplēsēm migrācijas līmenis augsti izglītotu Horvātijas valstspiederīgo vidū sasniedz 29,4 % un vienlaikus Horvātijā aizvien vairāk trūkst kvalificētu speciālistu;

B.       tā kā pēdējo piecu gadu laikā no Horvātijas ir emigrējuši aptuveni 150 000 personu un vairākās citās dalībvalstīs ir vērojama tāda pati problēma;

C.       tā kā šāda veida nelabvēlīga tendence noved pie iedzīvotāju kopuma novecošanās un tādēļ būtiski ietekmē demogrāfisko un ekonomikas politiku;

D.       tā kā starp iedzīvotāju skaita izmaiņu tendencēm un ekonomiku ir vērojama cēloņu un seku sakarība;

E.        tā kā jauniešu nodarbinātības pasākumi Horvātijā, piemēram, profesionālā apmācība, nenodrošina jauniešiem pietiekamu pamatu neatkarības sasniegšanai, ņemot vērā to, ka viņu ikmēneša ienākumi ir zemi un viņu nākotne pēc apmācību līguma beigām ir neskaidra;

F.        tā kā Komisija atbalsta garantijas jauniešiem shēmu, kurai atbilstīgi dalībvalstis tiek aicinātas nodrošināt, ka četru mēnešu laikā jaunieši, kuri beiguši skolu vai reģistrēti kā bezdarbnieki, saņem darba piedāvājumu, piedāvājumu turpināt izglītību, māceklību vai iziet praksi;

1.        aicina Komisiju lielākā mērā sekmēt un pārraudzīt jauniešu nodarbinātības pasākumu īstenošanu dalībvalstīs, lai samazinātu bezdarbnieku skaitu jauniešu vidū.

 

Juridisks paziņojums