ONTWERPRESOLUTIE
PDF 137kWORD 58k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over een effectievere tenuitvoerlegging van de maatregelen ten behoeve van de jeugdwerkgelegenheid in de lidstaten


Dubravka Šuica

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een effectievere tenuitvoerlegging van de maatregelen ten behoeve van de jeugdwerkgelegenheid in de lidstaten  
B8-0815/2015

Het Europees Parlement,

–         gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.       overwegende dat, volgens schattingen van de Wereldbank, het migratiecijfer onder hoogopgeleide burgers in Kroatië 29,4 % bedraagt en dat in Kroatië tegelijkertijd sprake is van een steeds groter tekort aan gekwalificeerde deskundigen;

B.       overwegende dat in de afgelopen vijf jaar circa 150 000 mensen uit Kroatië zijn geëmigreerd en dat diverse andere lidstaten met hetzelfde probleem kampen;

C.       overwegende dat dit soort negatieve ontwikkelingen leiden tot vergrijzing van de bevolking en derhalve een tegenslag vormen voor het demografisch en economisch beleid;

D.       overwegende dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen demografische ontwikkelingen en de economie;

E.        overwegende dat maatregelen ten behoeve van de jeugdwerkgelegenheid in Kroatië, zoals beroepsopleiding, jongeren niet voldoende basis bieden voor onafhankelijkheid, aangezien hun maandelijkse inkomen laag is en zij een onzekere toekomst tegemoet gaan zodra hun opleidingsovereenkomst afloopt;

F.        overwegende dat de Commissie voorstander is van het concept Jongerengarantie, in het kader waarvan alle lidstaten wordt verzocht te garanderen dat jongeren uiterlijk vier maanden nadat zij hun school verlaten of zich als werkzoekende inschrijven een aanbod krijgen voor een arbeidsplaats, een vervolgopleiding, een leerlingplaats of een stage;

1.        verzoekt de Commissie de tenuitvoerlegging van de maatregelen ten behoeve van de jeugdwerkgelegenheid in de lidstaten krachtiger te stimuleren, teneinde het aantal werkloze jongeren te beperken.

Juridische mededeling