PROJEKT REZOLUCJI
PDF 130kWORD 63k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie efektywniejszego wdrażania środków na rzecz zatrudnienia młodzieży w państwach członkowskich


Dubravka Šuica

Projekt rezolucji w sprawie efektywniejszego wdrażania środków na rzecz zatrudnienia młodzieży w państwach członkowskich  
B8-0815/2015

Parlament Europejski,

–         uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.       mając na uwadze, że zgodnie z szacunkami Banku Światowego poziom migracji obywateli Chorwacji z bardzo dobrym wykształceniem wynosi 29,4%, przez co w kraju tym zaczyna coraz wyraźniej brakować wykwalifikowanych ekspertów;

B.       mając na uwadze, że w ciągu ostatnich pięciu lat ok. 150 000 ludzi wyemigrowało z Chorwacji, a problem ten dotyczy również szeregu innych państw członkowskich;

C.       mając na uwadze, że tego rodzaju niekorzystna tendencja prowadzi do starzenia się społeczeństwa i w związku z tym stanowi cios dla polityki demograficznej i gospodarczej;

D.       mając na uwadze, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między trendami populacji a gospodarką;

E.        mając na uwadze, że środki na rzecz zatrudnienia w Chorwacji, takie jak szkolenia zawodowe, nie gwarantują osobom młodym odpowiedniej podstawy do osiągnięcia niezależności przy uwzględnieniu faktu, że ich miesięczny dochód jest niski, a przyszłość po wygaśnięciu umowy o staż pozostaje niepewna;

F.        mając na uwadze, że Komisja promuje program gwarancji dla młodzieży, który wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, że osoby młode w ciągu czterech miesięcy po ukończeniu szkoły lub zarejestrowania jako bezrobotni otrzymają ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub ofertę stażu;

1.        wzywa Komisję do wyraźniejszego wsparcia oraz do nadzorowania procesu wdrażania środków na rzecz zatrudnienia młodzieży w państwach członkowskich w celu zmniejszenia poziomu bezrobocia wśród osób młodych.

Informacja prawna