PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 135kWORD 62k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la aplicarea mai eficace a măsurilor de încadrare în muncă a tinerilor în statele membre


Dubravka Šuica

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la aplicarea mai eficace a măsurilor de încadrare în muncă a tinerilor în statele membre  
B8-0815/2015

Parlamentul European,

–         având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.       întrucât, potrivit estimărilor Băncii Mondiale, rata migrației în rândul cetățenilor cu educație de nivel superior din Croația este de 29,4%, în timp ce Croația se confruntă cu o carență din ce în ce mai mare de experți calificați;

B.       întrucât în ultimii cinci ani circa 150 000 de persoane au emigrat din Croația și întrucât mai multe alte state membre se confruntă cu aceeași problemă;

C.       întrucât o tendință nefavorabilă de acest tip conduce la îmbătrânirea populației și constituie, în acest sens, o lovitură gravă la adresa politicilor demografice și a celor economice;

D.       întrucât există o relație de tip cauză-efect dintre tendințele demografice și economie;

E.        întrucât măsurile de încadrare în muncă a tinerilor din Croația, cum ar fi formarea profesională, nu conferă tinerilor o bază suficientă pentru a deveni independenți, având în vedere faptul că venitul lor lunar este scăzut și că se confruntă cu un viitor incert după expirarea contractului lor de formare;

F.        întrucât Comisia sprijină conceptul Garanției pentru tineret, în temeiul căruia se solicită statelor membre să garanteze că, în termen de patru luni, tinerii care au părăsit sistemul școlar sau s-au înscris la șomaj să primească o ofertă de muncă, de continuare a educației, de ucenicie sau de stagiu,

1.        solicită Comisiei să încurajeze mai puternic și să supravegheze punerea în aplicare a măsurilor de încadrare în muncă a tinerilor în statele membre în vederea reducerii numărului de tineri șomeri.

Notă juridică