NÁVRH UZNESENIA
PDF 140kWORD 60k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o efektívnom uskutočňovaní opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch EÚ


Dubravka Šuica

Návrh uzneseniaefektívnom uskutočňovaní opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudíčlenských štátoch EÚ  
B8-0815/2015

Európsky parlament,

–         so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.       keďže podľa odhadov Svetovej banky migračná miera vysokoškolsky vzdelaných občanov predstavuje 29,4 percenta, pričom v Chorvátsku je čoraz menej kompetentných odborníkov;

B.       keďže za predchádzajúcich päť rokov sa z Chorvátska vysťahovalo toľko ľudí, že by mohli vytvoriť mesto s asi 150 000 obyvateľmi, pričom niektoré členské štáty EÚ sa stretávajú s rovnakým problémom;

C.       keďže tento negatívny trend vedie k starnutiu obyvateľstva, čo predstavuje veľkú ranu demografickým aj hospodárskym politikám;

D.       keďže demografický vývoj má príčinno-dôsledkový vzťah s hospodárstvom;

E.        keďže miera zamestnanosti mladých ľudí v Chorvátsku popri odbornom vzdelávaní je nedostatočná na osamostatňovanie mladých vzhľadom na nízke mesačné príjmy a neistú budúcnosť po skončení zmluvy o odbornej príprave;

F.        keďže Komisia vyhlasuje koncepciu záruky pre mladých, v ktorej požaduje, aby členské štáty v lehote štyroch mesiacov zabezpečili mladým ľuďom, ktorí dokončili vzdelávanie alebo sa zaregistrovali ako nezamestnaní, pracovnú ponuku, ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu alebo stáž;

1.        vyzýva Komisiu, aby rozhodnejšie presadzovala aj kontrolovala plnenie opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch s cieľom znižovania nezamestnanosti mladých.

Právne oznámenie