PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 137kWORD 61k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

v skladu s členom 133 Poslovnika


o učinkovitejšem izvajanju ukrepov za zaposlovanje mladih v državah članicah EU


Dubravka Šuica

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o učinkovitejšem izvajanju ukrepov za zaposlovanje mladih v državah članicah EU  
B8-0815/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.       ker je po ocenah Svetovne banke stopnja odseljevanja visokoizobraženih državljanov na Hrvaškem 29,4 %, medtem ko je na Hrvaškem vse manj usposobljenih strokovnjakov;

B.       ker se je v preteklih 5-ih letih iz Hrvaške izselilo 150 000 ljudi, kar je enako prebivalstvu večjega mesta, nekatere države članice EU pa se srečujejo z enakim problemom;

C.       ker ta negativni trend vodi do staranja prebivalstva, kar predstavlja velik udarec demografskim in gospodarskim politikam;

D.       ker je demografski razvoj vzročno-posledično povezan z gospodarstvom;

E.        ker so ukrepi za zaposlovanje mladih na Hrvaškem, kot je strokovno izpopolnjevanje, nezadostni za osamosvojitev mladih glede na njihove nizke mesečne prihodke in negotovo prihodnost po izteku pogodbe za strokovno izpopolnjevanje;

F.        ker Komisija zagovarja koncept jamstev za mlade, v skladu s katerim bi morale države članice v roku štirih mesecev mladim, ki so zaključili izobraževanje ali so se prijavili kot nezaposleni iskalci zaposlitve, zagotoviti zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja, usposabljanje ali pripravništvo;

1.        poziva Komisijo, naj odločneje spodbuja in nadzoruje izvajanje ukrepov za zaposlovanje mladih v državah članicah, da bi tako zmanjšali brezposelnost med mladimi.

Pravno obvestilo