FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 135kWORD 57k
26.6.2015
PE565.773v01-00
 
B8-0815/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om effektivare genomförande av åtgärderna för ungdomssysselsättning i EU:s medlemsstater


Dubravka Šuica

Förslag till Europaparlamentets resolution om effektivare genomförande av åtgärderna för ungdomssysselsättning i EU:s medlemsstater  
B8-0815/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–         med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.       Enligt Världsbankens uppskattningar ligger utvandringstakten för högutbildade medborgare i Kroatien på 29,4 procent, och antalet yrkeskvalificerade blir allt lägre i landet.

B.       Under de senaste fem åren har motsvarande en stad med omkring 150 000 invånare lämnat Kroatien, och även andra EU-länder har samma problem.

C.       Denna negativa trend leder till en åldrande befolkning som innebär ett svårt slag för den demografiska och ekonomiska politiken.

D.       Det finns ett orsakssamband mellan den demografiska utvecklingen och ekonomin.

E.        Åtgärderna för ungdomssysselsättning i Kroatien, såsom yrkesutbildning, är otillräckliga för att göra de unga självständiga grund av de låga månadslönerna och en osäker framtid efter en avslutad vidareutbildning.

F.        Kommissionen förespråkar konceptet ungdomsgaranti, där medlemsstaterna inom fyra månader erbjuder ungdomar som har genomgått en utbildning eller anmält sig som arbetssökande en anställning, fortsatt utbildning, lärlingsplats eller praktikplats.

1.        Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med större bestämdhet stimulera och övervaka genomförandet av åtgärderna för ungdomssysselsättning i medlemsstaterna i syfte att minska ungdomsarbetslösheten.

Rättsligt meddelande