FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 130kWORD 56k
26.6.2015
PE565.774v01-00
 
B8-0816/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om indførelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i europæiske skoler


Dubravka Šuica og Patricija Šulin

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om indførelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i europæiske skoler  
B8‑0816/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.       der henviser til, at et af de vigtigste mål i Europa 2020-strategien er at skabe et EU-dækkende digitalt indre marked, hvilket indebærer et behov for digitale færdigheder og en høj uddannelsesstandard fra så tidlig en alder som muligt;

B.       der henviser til, at Kroatien og Slovenien ligger under EU-gennemsnittet med hensyn til alle kriterier;

C.       der henviser til, at Kroatien (med 9 elever pr. computer) og Slovenien (med 8 elever pr. computer) er blandt de lavest rangerende medlemsstater, hvad angår antallet af elever pr. computer og lærernes brug af IKT i undervisningen;

1.        opfordrer Kommissionen til at udarbejde en fælles EU-strategi for obligatorisk iværksættelse af IKT i skoler og til at stille tilstrækkelige finansielle ressourcer til rådighed for visse medlemsstater til indkøb af IT-udstyr.

Juridisk meddelelse